අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

මෘදු එස්.ජී.පී ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු, වක්‍ර සහ ජම්බෝ

මෘදු එස්.ජී.පී. ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු, වක්‍ර සහ ජම්බෝ

අපි ජම්බෝ වක්‍ර ටෙම්පර්ඩ් වීදුරු සහ ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරුවලින් විශේෂ specialized යන් වන අතර අපට කළමනාකරණය කළ හැකි උපරිම ප්‍රමාණය @ 12.5m උස, චාප දිග මීටර් 2.4, අවම අරය 1300mm.

වීඩියෝවේ වීදුරු ප්‍රමාණය 8 + 1.52SGP + 8, @ R2000mm, චාප දිග 1665mm, උස 6570mm. වැඩි විස්තර සඳහා අප හා සම්බන්ධ වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.


තැපැල් කාලය: ජුලි -17-2020