අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත යූ පැතිකඩ වීදුරු පද්ධතිය

  • High Performance U Profile Glass/U Channel Glass System

    ඉහළ කාර්ය සාධනය U පැතිකඩ වීදුරු / යූ චැනල් වීදුරු පද්ධතිය

    මූලික තොරතුරු යූ පැතිකඩ වීදුරුව හෝ යූ චැනල් වීදුරු ලෙස හැඳින්වෙන්නේ ඔස්ට්‍රියාවෙනි. එය වසර 35 කට වැඩි කාලයක් ජර්මනියේ නිෂ්පාදනය කෙරේ. මහා පරිමාණ ගොඩනැඟිලි ව්‍යාපෘති සඳහා භාවිතා කරන සාමාන්‍ය ද්‍රව්‍යවලින් එකක් ලෙස යූ පැතිකඩ වීදුරු යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ පුළුල් ලෙස යොදනු ලැබේ. චීනයේ යූ පැතිකඩ වීදුරු සඳහා වන යෙදුම 1990 දශකයේ සිට ය. දැන් චීනයේ බොහෝ ප්‍රදේශ එහි අන්තර්ජාතික සැලසුම් ප්‍රවණතාව සඳහා භාවිතා කරයි. යූ පැතිකඩ වීදුරු යනු එක් ආකාරයක වාත්තු වීදුරු ය. එය සෑදීමේ ප්‍රගතියකි ...