අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

ඩුපොන්ට් එස්ජීපී ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු

  • Dupont Authorized SGP Laminated Glass

    ඩුපොන්ට් බලයලත් එස්ජීපී ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු

    මූලික තොරතුරු ඩුපොන්ට් සෙන්ට්‍රි ග්ලාස් ප්ලස් (එස්.ජී.පී.) සෑදී ඇත්තේ දැඩි ප්ලාස්ටික් අන්තර් ස්ථර සංයුක්තයකින් වන අතර එය මෘදු වීදුරු ස්ථර දෙකක් අතර ලැමිෙන්ටේට් කර ඇත. වර්තමාන තාක්‍ෂණයන්ගෙන් ඔබ්බට ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරුවල ක්‍රියාකාරිත්වය එය පුළුල් කරයි. ඉන්ටර්ලේයර් කඳුළු ශක්තිය මෙන් පස් ගුණයක් සහ වඩාත් සාම්ප්‍රදායික පීවීබී අන්තර් ස්ථරයේ 100 ගුණයක දෘඩතාව ලබා දෙයි. විශේෂාංග SGP (SentryGlas Plus) යනු එතිලීන් සහ මෙතිල් අම්ල එස්ටරයේ අයන බහු අවයවයකි. එය අන්තර් ස්ථර ද්‍රව්‍යයක් ලෙස එස්.ජී.පී. භාවිතා කිරීමෙන් වැඩි වාසි ලබා දෙයි ...