අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

වක්‍ර ආරක්ෂිත වීදුරු

  • Curved Safety Glass/Bent Safety Glass

    වක්‍ර ආරක්ෂිත වීදුරු / නැමුණු ආරක්ෂිත වීදුරු

    මූලික තොරතුරු ඔබේ නැමුණු, නැමුණු ලැමිෙන්ටඩ් හෝ නැමුණු පරිවරණය කළ වීදුරුව ආරක්ෂාව, ආරක්ෂාව, ධ්වනි විද්‍යාව හෝ තාප කාර්ය සාධනය සඳහා වේවා, අපි උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සහ පාරිභෝගික සේවය සපයන්නෙමු. වක්‍රාකාර වීදුරු / නැමුණු වීදුරු විවිධ ප්‍රමාණවලින්, හැඩයන්ගෙන් සහ වර්ණවලින් ලබා ගත හැකිය. අංශක 180 ක් දක්වා වූ අරය, බහු අරය, මිනි R800mm, උපරිම චාප දිග 3660mm, උපරිම උස මීටර් 12 ක් වීදුරු / නැමුණු ලැමිෙන්ටඩ් වීදුරු විවිධ ඇ.