අපි 2006 සිට වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු කර්මාන්තයේ නිරත වුණා

වෘත්තිය

අපගේ කණ්ඩායමට එක්වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

වෘත්තීය වාස්තු විද්‍යාත්මක වීදුරු සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස යොන්ග්යු වීදුරු සෑම විටම විවෘත මනසක් හා මිනිසුන් නැඹුරු ස්වභාවයක් අනුගමනය කරන අතර අපගේ කණ්ඩායමට එක්වීමට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් හෝ ඔබේ සාරාංශය අපට එවීමට කැමති නම්, කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම අප හා සම්බන්ධ වන්න.

විද්‍යුත් තැපෑල: info@yongyuglass.com

අප අමතන්න: + 86-400-089-8280